Varberg
Värmeverket Flisan

Sveriges vackraste värmeverk finns i Varberg

Flisan af Varberg är en nybyggnad av en biobränsleeldad panncentral för Varberg Energi AB. Uppdraget har bland annat innefattat framtagande av ett gestaltningskoncept i ett känsligt läge i Varberg. Den nya anläggningen bildar gräns mellan stadens centrala delar mot söder och industriområdet mot norr.

Byggnaden har utformats som ett skepp med anknytning till kust och hav för att harmonisera, smälta in i och förbättra närmiljön samt att visa omtanke om det förnybara och vårt ansvar om ett framtida hållbart samhälle. Anläggningen togs i drift under 2013. Tillförd effekt = 2×10 MW.

​Flisan af Varberg utsågs till "Sveriges vackraste värmeverk" av branschorganisationen Energiföretagen Sverige, i januari 2017. 


Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har utsett Sveriges vackraste värmeverk. Vinnare blev Varberg Energis fliseldade värmeverk Flisan af Varberg, med Borås Energi och Miljös Ryaverket och Fortum Värmes Värtaverket i Stockholm på delad andraplats.

– Vi ville uppmärksamma nyttan med fjärrvärme på ett oväntat sätt, genom att utlysa en tävling om Sveriges vackraste värmeverk. Alla fjärrvärmeföretag har kunnat nominera sina värmeverk och en del av bedömningen har förutom den yttre skönheten byggt på motiveringen till varför just deras verk är Sveriges vackraste, säger Annika Johannesson, kommunikationsansvarig på Energiföretagen  Sverige. Vi hoppas att det ska inspirera till nytänkande i ett område som kommer att utvecklas mycket de närmaste åren, säger Madeleine Dragstedt, marknadschef Varberg Energi.

Projektfakta

Kategori: OFFENTLIG VERKSAMHET

Ort: Varberg

Beställare: Varbergs Energi AB

Enteprenadform: Samordnad Generalentreprenad

Adress: Östra Hamnvägen, 432 44 Varberg