Varberg
Lägenheter Västra Sörse

Tage & Söner har fått i uppdrag av Varbergs Bostad att bygga 224st nya hyreslägenheter i området Västra Sörse, Varberg. 

De 224 lägenheterna kommer att vara uppdelade i fem lamellhus och sex punkthus. Husen kommer att vara i fyra till sex våningar med varierande höjder och olika taklutningar.

Det kommer även att byggas två stycken underjordiska garage samt komplementsbyggnader som växthus, cykelförråd och miljöhus.

Projektering kommer att ske under hösten 2018 och i första etappen ska nya parkeringsplatser skapas för de boende i området och de gamla garagen som står på tomten ska rivas. Därefter kommer byggnationen av de nya husen starta i ett antal etapper.

Planerad byggtid:
2017-08-15 t.o.m 2021-01-31

Arbetschef:
Tore Werdelin

Platschef:
Mikael Andersson

Projektfakta

Kategori: Bostäder

Ort: Varberg

Beställare: Varbergs Bostads AB

Enteprenadform: Totalentreprenad

Bruttoarea BTA: 30 000 

T&S Byggarbetsplats: 
Västra Sörse
Köpstadsvägen 32
432 51 Varberg