Varberg
Lägenheter Västra Sörse

Tage & Söner har fått i uppdrag av Varbergs Bostad att bygga 260 st nya hyreslägenheter i området Västra Sörse, Varberg. 

De 260 lägenheterna kommer att vara uppdelade i fem lamellhus och 8 punkthus. Husen kommer att vara i fyra till sex våningar med varierande höjder och olika taklutningar.

Det kommer även att byggas två stycken underjordiska garage samt komplementbyggnader som växthus, cykelförråd och miljöhus.

De första hyresgästerna har flyttat in i två av husen och arbetet fortskrider i god takt med resterande huskroppar och garage. 
 

Planerad byggtid:
2017-08-15 t.o.m 2021-10-31

 

Projektfakta

Kategori: Bostäder

Ort: Varberg

Beställare: Varbergs Bostads AB

Enteprenadform: Totalentreprenad

Bruttoarea BTA: 30 000 

T&S Byggarbetsplats: 
Västra Sörse
Köpstadsvägen 32
432 51 Varberg

Kontaktperson: Tore Werdelin