Halmstad
Villa Gessle

Unik villa utan standardlösningar
Vid havet utanför Halmstad ligger Åsa och Per Gessles villa. Ett annorlunda och förtroendefyllt byggprojekt som Tage & Söner utfört på totalentreprenad. Huset är ritat av Abelardo Gonzalez Arkitektkontor och har tydliga latinamerikanska influenser.

Betong, natursten och trä har skickligt kombinerats för att skapa effekter och mervärden långt utöver det vanliga.

Platsgjuten och prefabricerad betong i kombination med granit och koppar är framträdande materialval i huset och skapar dess speciella karaktär. Här finns inga standardlösningar utan varje detalj har skapats unikt för detta hus. 

Inhemska material, utländsk inspiration
Entreprenaden har även omfattat ut och invändiga stenarbeten, snickerier och inredningar. Inhemska material har i huvudsak använts. Svensk granit, och skiffer till fasad och golvbeläggningar i kombination med svensk ek i dörrar, fönster och golv samt körsbär i många av inredningssnickerierna.

Åsa och Per har varit mycket aktiva partners i projektet. De har deltagit vid projektering och byggmöten. Som entreprenörer har vi försökt anpassa tider och planering utifrån våra beställares önskemål och speciella förhållanden. Det har varit ett intressant projekt med prov på yrkeskunnande och hantverksskicklighet in i minsta detalj. 

Tage & Söner gläds åt att ha fortsatt förtroende för vidareutveckling av Villa Gessle. Successivt har vi gjort olika tillbyggnader i anslutning till huvudbyggnaden. Vi utför också årliga servicearbeten.

Av hänsyn till familjen har vi valt att inte presentera några bilder från huset.

Projektfakta

Kategori: BOSTÄDER

Ort: Halmstad

Beställare: Per och Åsa Gessle

Enteprenadform: Totalentreprenad

Totalentreprenör: Tage & Söner