Alvesta
Weland Aluminium tillbyggnad 2019 - "Västra fabriken"

Weland Aluminium AB bygger till och utökar sin verksamhet med nya produktionslokaler i Alvesta. Weland Aluminium är ett av de företag i Sverige som arbetat längst med balkonger och balkongräcken. De tillgodoser marknaden för såväl nyproduktion som renovering med ett brett program av kvalitetsprodukter. I tider då arkitekturen och utseendet på våra bostadshus står i fokus, framstår balkongerna som en allt viktigare och dominerande del av fasaden.

I produktsortimentet finns bland annat balkonger, balkongräcken, balkonginglasning, aluminiumräcken, cykelparkering, miljöstationer, aluminiumdörrar, restaurangstaket, busskurer mm.

Den nya produktionslokalen har stomme av stål, fribärande takplåt och fasader av sandwichelement i stål.
Sockelelement av betong skyddar byggnaden mot påkörning av trucktrafik. För att spara plats och produktionsytor i byggnaden installeras ett mobilt lagersystem på ingjuten räls i golvet. Byggnaden inrymmer också personal och kontorslokaler. Fläkt och teknikrum är placerat på entresol ovan personallokaler. Byggnaden är försedd med nytt ställverk och ny trafo. Utvändigt har en stor gårdsplan och lageryta iordningställts och asfalterats. 


Planerad byggtid:
2018-12-01 t.o.m 2019-12-30
Projektfakta

Kategori: Industri & kontor

Ort: Alvesta

Beställare: Weland Aluminium AB

Enteprenadform: Totalentreprenad

Bruttoarea BTA: 8 000 m2

Kontaktperson: Per Haskel