Alvesta
Weland Aluminium tillbyggnad 2020

Weland Aluminium AB bygger till och utökar sin verksamhet med nya lagerlokaler i Alvesta. Efter tillbyggnad av föregående års produktionslokaler omfattande 8000 m2 har Weland Aluminium påbörjat tillbyggnad av lagerlokaler och utlastning omfattande ytterligare 12 000 m2 lageryta. Den "västra" och "östra" fabriken byggs därmed samman med en mellanliggande lagerbyggnad för att få stora delar av lagerbehovet under tak.

Weland Aluminium är ett av de företag i Sverige som arbetat längst med balkonger och balkongräcken. De tillgodoser marknaden för såväl nyproduktion som renovering med ett brett program av kvalitetsprodukter. I tider då arkitekturen och utseendet på våra bostadshus står i fokus, framstår balkongerna som en allt viktigare och dominerande del av fasaden.

I produktsortimentet finns bland annat balkonger, balkongräcken, balkonginglasning, aluminiumräcken, cykelparkering, miljöstationer, aluminiumdörrar, restaurangstaket, busskurer mm.

Den nya lagerlokalen är 1.5 m högre än kringliggande produktionsbyggnader och har en stomme av stål, fribärande takplåt och fasader av sandwichelement i stål. Sockelelement av betong skyddar byggnaden mot påkörning av trucktrafik. Fläkt och teknikrum är placerat på ett entresol i lagerdelen. Utvändigt anordnas en ny plats för lastning och lossning under skärmtak för ett bra godsflöde. Omgivande gårdsplan anpassas i nivå och asfalteras. 


Planerad byggtid:
2020-02-03 t.o.m 2020-11-30
Projektfakta

Kategori: Industri & kontor

Ort: Alvesta

Beställare: Weland Aluminium AB

Enteprenadform: Totalentreprenad

Bruttoarea BTA: 12 000 m2

Kontaktperson: Per Haskel