Smålandsstenar
Weland EVG gallerdurksmaskin

Tage & Söner bygger en 100 m lång maskinlinje för Welands stora EVG gallerdurksmaskin i befintliga lokaler i Smålandsstenar. Weland investerar i en helt ny produktionslinje och breddar därmed en av sina basprocesser.

Welandkoncernen, med mer än trettio företag, har en diversifierad produktflora och kundkrets. Weland är en av Sveriges största aktörer inom området plåtbearbetning. Moderbolaget Weland AB är ett familjeföretag med fabrik och huvudkontor i Smålandsstenar. Weland är en ledande tillverkare och leverantör av spiraltrappor, raka trappor, räcken, handikappramper, gångbryggor, gallerdurk och entresoler. 


Preliminär byggtid:
Fundament: 2021-02-15 t.o.m 2021-05-30
Maskininstallation: 2021-05-15 t.o.m 2021-08-30

Arbetschef:
Per Haskel

Platschef:
Janne Hakkarainen

 

Projektfakta

Kategori: Industri & Kontor

Ort: Smålandsstenar

Beställare: Weland AB

Enteprenadform: Totalentreprenad

Maskinlängd: 100 m

T&S Byggarbetsplats: 
Weland EVG
Oxelgatan 13
333 30 Smålandsstenar