Smålandsstenar
Weland Plastic

Arbetet omfattar om- och tillbyggnad av plastindustri för Weland Plastic AB (tidigare Makeni AB). Weland Plastic utvecklar och producerar formsprutade produkter i termoplast, verktyg mm.

Tillbyggnaden avser nya produktionslokaler, lagerlokaler och produktionskontor. Ny transformatorstation och nytt ställverk samt en carport som flyttas.


Entreprenaden har utökats med ännu en etapp som omfattar tillbyggnad av produktionslokaler och skärmtak inom etapp 2.

Planerad byggtid:
2018-09-01 t.o.m 2020-08-20

 

Projektfakta

Kategori: Industri & kontor

Ort: Smålandsstenar

Beställare: Weland Plastic

Enteprenadform: Totalentreprenad

Bruttoarea BTA: 9 500 m2 varav tillbyggnad 8 000 m2 

T&S Byggarbetsplats: 
Weland Plastic AB
Dalsgatan 19
333 28 Smålandsstenar

Kontaktperson: Per Haskel