Smålandsstenar
Weland Plastic

Arbetet omfattar om- och tillbyggnad av plastindustri för Weland Plastic AB (tidigare Makeni AB). Weland Plastic utvecklar och producerar formsprutade produkter i termoplast, verktyg mm.

Tillbyggnaden avser nya produktionslokaler, lagerlokaler och produktionskontor. Ny transformatorstation och nytt ställverk samt en carport som flyttas.


Planerad byggtid:
2018-09-01 t.o.m 2019-10-15

Arbetschef:
Per Haskel

Platschef:
Roger Kettil

Arbetsledare:
Janne Hakkarainen

Projektfakta

Kategori: Industri & kontor

Ort: Smålandsstenar

Beställare: Weland Plastic

Enteprenadform: Totalentreprenad

Bruttoarea BTA: 5 800 m2 varav tillbyggnad 4300 m2

T&S Byggarbetsplats: 
Weland Plastic AB
Dalsgatan 19
333 28 Smålandsstenar