Ulricehamn
Weland Stål AB

Arbetet har omfattat tillbyggnad av industri med produktionslokaler, lagerlokaler samt tillbyggnad av kontor.
Stomme av stål. Fasad av liggande lättbetongelement. I entreprenaden ingår även byte av 4 st befintliga ventilationsaggregat på tak, nytt ställverk, djupjordvärme (så kallad sonicborrning) samt markarbeten och utökad parkering.

Byggtid:
2018-04-17 t.o.m 2019-07-10

 

Projektfakta

Kategori: Industri och kontor

Ort: Ulricehamn

Beställare: Weland Stål AB

Enteprenadform: Totalentreprenad

Bruttoarea BTA: 4200 m2 BTA

T&S Byggarbetsplats: 
Weland Stål AB
Industrivägen 1
523 90 Ulricehamn

Kontaktperson: Per Haskel