Bostäder

Lokal förankring

Genom åren har Tage & Söner skapat många bostäder med hög kvalitet och trivsel, både på uppdrag av externa beställare och i egen regi.

Vi har utvecklat ett sammanhållet bostadsbyggande som ger boenden med bekvämlighet och trivsel. De flesta av våra bostäder finns i flerbostadshus och vi förvaltar också egna fastigheter i Halmstad, Varberg och Smålandsstenar.

Erfarenhet på hemmaplan

Vår långa erfarenhet har gett oss viktiga kunskaper i hur man effektivt bygger bostadshus där hantverksskicklighet och attraktiva boendemiljöer har sina givna platser. Både i våra egenförvaltade fastigheter och i uppdrag från privata och kommunala bostadsbolag förenar vi smarta lösningar med hemkänsla för de boende.

Genom att förvalta och utveckla våra egna fastigheter vet vi också vilka krav som måste uppfyllas i de uppdrag vi utför åt andra. Tage & Söner arbetar för hållbart boende med långsiktigt ansvar.