BYGGSERVICE

Anpassa, modernisera och förnya

Ombyggnader, tillbyggnader och renoveringar i liten eller stor skala är något Tage & Söner har stor erfarenhet av. Många av våra uppdrag fortsätter över lång tid och när våra kunders verksamheter förnyas ser vi till att lokalerna anpassas till de nya behoven.

Att modernisera och förnya fastigheter och lokaler är en viktig del av verksamhetsutvecklingen. I detta arbete är närheten till våra kunder och förståelsen för deras behov centralt för oss på Tage & Söner.

Vi är stolta över att så många litar på oss i förnyelsearbetet av sina lokaler. Såväl försäkringsbolag som industrier och bostadsbolag anlitar oss återkommande för skadereparationer, anpassning av maskinhallar, utbyggen av lagerlokaler, modernisering av butiker och upprustning av bostäder.

Vi tecknar byggserviceavtal med kommuner och privata fastighetsägare efter särskild överenskommelse.

När specialkompetens krävs har Tage & Söner långvariga samarbeten med pålitliga konsulter och underentreprenörer. Och vi behåller samordningsansvaret gentemot kunden. 

M3750_0001_TJ_0033.jpg