MARKENTREPRENADER

Grunden i projektet

Med våra egna resurser i form av maskiner och personal kan Tage & Söner ta på sig ansvaret för markentreprenader i samband med våra byggnationer. Vi lägger grunden för ett lyckat projekt redan från start.

Vi har även möjlighet att utföra mark- och anläggningsentreprenader för externa kunder och entreprenörer.

I de fall vi tar in underentreprenörer till hjälp i våra entreprenader sköter vi samordningen gentemot kunden. På så vis kan våra uppdragsgivare fokusera helt på egen verksamhet.

 

Markentreprenad01