Industrilokaler

Entreprenörens utvecklingspartner

Ända sedan starten 1959 har Tage & Söner varit med och byggt mervärden och goda förutsättningar åt de många framgångsrika entreprenörer som av tradition finns i västra Småland och i Halland.

Vi har uppfört industribyggnader, skapat goda produktionsmiljöer samt byggt lagerlokaler och kontor åt otaliga företag i området.

Basen i vår verksamhet

Industribyggnationer är basen i Tage & Söners verksamhet. Nyckelorden för vår styrka inom detta område är kostnadseffektivitet, engagemang och nära samarbete. Genom noggrann planering och arbetsrutiner når vi uppsatta mål och genomför våra projekt med stort engagemang.

Därmed kan kunden i stor utsträckning fortsätta sin verksamhet genom byggprocessen och lita på att vi sköter vårt uppdrag med den flexibilitet som kommer av lång erfarenhet.

Vi utgår alltid från den verksamhet som skall bedrivas i lokalerna när vi bygger, i nära dialog med kunden. Oavsett om det är industrier eller kontorslokaler vet vi vad som krävs för att bygga modernt, kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

Ansvar hela vägen

Tage & Söner har lång erfarenhet av att skapa arbetslokaler av högsta kvalitet. Vi är vana att ta ansvar hela vägen och är väl förtrogna med större, komplexa byggprocesser. På många av våra byggen är vi totalentreprenörer. Det innebär att kunden kan fortsätta koncentrera sig på sin verksamhet medan Tage & Söner tar hela ansvaret under byggnationen.

Kort sagt, vi skapar de arbetsmiljöer våra kunder behöver, från idé till färdiga lokaler.