Offentlig verksamhet

Erfarenhet och lyhördhet

För offentliga uppdragsgivare inom kommun, stat och landsting, har Tage & Söner utfört en lång rad byggprojekt. Bland dessa verksamheter finns skola, omsorg, äldreboenden, kultur och idrott.

Vart och ett av dessa områden kräver lyhördhet och nära samarbeten med uppdragsgivare och användare av lokalerna. Gemensamt för dem är att människorna är i centrum, vilket gör tillgänglighet, inomhusmiljö och anpassning extra viktigt.

Skola

I samtliga kommuner där Tage & Söner är verksamma har vi arbetat med skolor. Från daghem och förskola, via grundskola och gymnasium, till högskolor. Vi bygger om, bygger nytt och bygger till.

Och genom åren har vi fått viktiga insikter i vad som behövs i skolmiljöer för att kunskap, utveckling och motivation ska blomstra. Funktion och inspiration förenas i våra skolbyggen.

Äldreboende

God livskvalitet och bra boendemiljö borde vara en självklarhet för dem som arbetat ett helt liv. När kroppen inte längre är lika stark och man behöver ett boende som är anpassat efter de egna behoven är omsorgen om detaljerna viktig.

Det har vi på Tage & Söner tagit fasta på när vi byggt servicehus och bostäder för äldre. I nära samarbete med uppdragsgivaren skapar vi trygga hem med den boendes behov i centrum.

Vård

Att bygga lokaler där sjukvård skall bedrivas är ett ansvarsfullt uppdrag. Många aspekter måste vägas in för att Skapa goda förutsättningar för vård och omsorg.

Mottagningsrum, väntrum, akutsjukvård, behandlingssalar och andra utrymmen behöver alla sina olika detaljutformningar.  På Tage & Söner har vi stor erfarenhet av att bygga för landstinget och tar ansvar för att uppfylla dessa behov.