Ladda ner material

Här har vi samlat marknadsföringsmaterial i form av logotyper, skyltförslag, annonsunderlag med mera. viktigt är att först ta del av Tage & Söners grafiska profil som beskriver hur logotyperna skall användas.
Glöm ej att alltid återkoppla med original för godkännande innan tryck eller motsvarande. 
Exponering är viktigt!
Genom att skylta våra projekt profilerar vi Tage & Söner på ett bra sätt.  En städad och snyggt skyltad arbetsplats ger ett gott intryck!

Skyltning och flaggning skall göras redan vid etableringen och respektive projektledare och platschef ansvarar för skyltningen. Så snart staket och bodar har kommit på plats ska vepor respektive flaggor sättas upp.


Tage & Söner grafisk profil (riktlinjer för användande)
TAGE & SÖNER grafisk profil-2.pdf
Enradig företagslogotyp orange/vit resp vit/orange
TS 1R orange.dxf TS 1R orange.eps TS 1R orange.jpg TS 1R orange.pdf TS 1R orange.png TS 1R orange.wmf TS.1r.vit.orange.dxf TS.1r.vit.orange.eps TS.1r.vit.orange.jpg TS.1r.vit.orange.pdf TS.1r.vit.orange.png TS.1r.vit.orange.wmf
Enradig företagslogotyp svart/vit resp vit/svart
TS.1r.black.dxf TS.1r.black.eps TS.1r.black.jpg TS.1r.black.pdf TS.1r.black.png TS.1r.black.wmf TS.1r.vit.black.dxf TS.1r.vit.black.eps TS.1r.vit.black.jpg TS.1r.vit.black.pdf TS.1r.vit.black.png TS.1r.vit.black.wmf
Enradig företagslogotyp orange/svart resp svart/orange
TS.1r.black.orange.dxf TS.1r.black.orange.eps TS.1r.black.orange.jpg TS.1r.black.orange.pdf TS.1r.black.orange.png TS.1r.black.orange.wmf TS.1r.orange.black.dxf TS.1r.orange.black.eps TS.1r.orange.black.jpg TS.1r.orange.black.pdf TS.1r.orange.black.png TS.1r.orange.black.wmf
Tvåradig företagslogotype orange/vit resp vit/orange
TS 2R orange.dxf TS 2R orange.eps TS 2R orange.jpg TS 2R orange.pdf TS 2R orange.png TS 2R orange.wmf TS 2R vit.orange.dxf TS 2R vit.orange.eps TS 2R vit.orange.jpg TS 2R vit.orange.pdf TS 2R vit.orange.png TS 2R vit.orange.wmf
tvåradig företagslogotype svart/vit resp vit/svart
TS 2R svart.dxf TS 2R svart.eps TS 2R svart.jpg TS 2R svart.pdf TS 2R svart.png TS 2R svart.wmf TS 2R vit.black.dxf TS 2R vit.black.eps TS 2R vit.black.jpg TS 2R vit.black.pdf TS 2R vit.black.png TS 2R vit.black.wmf
Tvåradig företagslogotype vit
TS 2R vit.dxf TS 2R vit.eps TS 2R vit.jpg TS 2R vit.pdf TS 2R vit.png TS 2R vit.wmf
TS snedställd platta (för annonser mm)
TSsnedplatta.dxf TSsnedplatta.eps TSsnedplatta.jpg TSsnedplatta.pdf TSsnedplatta.png TSsnedplatta.wmf