Ladda ner material

Här har vi samlat marknadsföringsmaterial i form av skyltar, logotyper, annonsunderlag med mera. Det finns en länk till vår samarbetspartner för byggskyltning. Det går också att ladda ner logotyper mm. Glöm ej att alltid återkoppla med original för godkännande innan tryck eller motsvarande. 


Exponering är viktigt!
Genom att skylta våra projekt profilerar vi Tage&Söner på ett bra sätt.  En städad och snyggt skyltad arbetsplats ger ett gott intryck!

Skyltning skall göras redan vid etableringen och respektive projektledare och platschef ansvarar för skyltningen. Så snart staket och bodar har kommit på plats ska vepor respektive skyltar sättas upp.

Arkitektkopia är vår partner vid beställning av skyltmaterial. Beställningar kan göras genom att klicka på figuren nedan. Inloggning och lösenord erhålles av lageransvarig

Logotyper riktlinjer
Riktlinjer för logotyper.pdf
Företagslogotyp (för brevhuvud, trycksaker mm)
T&S logo (brevpapper).png T&S logo.eps T&S-Logo_text_blue.eps T&S-logo-cmyk.bmp T&S-logo-cmyk.dxf T&S-logo-cmyk.wmf
Skyltlogotyp (för byggskyltning, dekaler, textiltryck mm)
TS-Skylt bla 2400x1200.eps TS-skylt bla 2400x1200.jpg TS-skylt bla 2400x1200.pdf