Kvalitetspolicy

Tage & Söner skall i samverkan och på effektivt sätt utföra vårt arbete med rätt kvalitet till våra kunder.

Konkret innebär policyn att:

  • kundtillfredsställelse uppnås.
  • kvalitetsnivån är "rätt" dvs. den som kunden betalar för och efterfrågar.
  • våra uppdrag ska utföras i samverkan och dialog med kunder, projektörer, leverantörer och underentreprenörer.
  • ansvar för krav och kvalitet i våra produkter och tjänster tydligt tas i vår organisation och omfattar alla affärsområden, stödfunktioner och ledning.
  • varje medarbetare skall vara engagerad och känna ansvar i sin egen arbetsinsats.
  • ständig och systematisk förbättring sker inom organisationen.