Mer än byggrörelse

Tage & Söner Förvaltnings AB är moderbolag i företagsgruppen. Verksamheten består av en byggnadsrörelse och fastighetsförvaltning samt en industrirörelse.

Vårt verksamhetsområde är västra Sverige, med tyngdpunkten i västra Småland och Halland. Vi har kontor i Smålandsstenar, Jönköping, Halmstad, Varberg, Borås och Göteborg.

Följande aktiebolag ingår i företagsgruppen

Byggnadsrörelsen

Tage & Söner Byggnads AB
Tage & Söner i Varberg AB
Tage & Söner Industrientreprenad AB
Hylte Svets AB
ITSEL AB

Fastighetsförvaltning

Bostads AB Nissan

Industrirörelse

KEBA Sweden AB

DSCN0254.jpg